برای ارتقا سرعت بیشتر لطفا فیلتر شکن خود رو روشن کنید
اگرموقعه ورود از شما رمز خواسته شدجلوی اسـم خود عـدد اضافه کنید
مثلا: Mohammad1370
☆ www.AynazChaT.Org ☆
کانال تلگرام